Tủ quần áo 2m gỗ tần bì

Kích thước: R550 x D1800 x C2000

Chất liệu: Gỗ tần bì

Xem ví dụ
.
.
.
.